۱ تیر , ۱۳۹۲

طرح سابقه

          Curriculum Vitae & Academic Portfolio  (C .V) 

دکتر دواتگران

نام : کیوان

نام خانوادگی: دواتگران

تحصیلات

 • دکتری تخصصی توانبخشی – فیزیوتراپی
 • MPH مدیریت توانبخشی

سوابق علمی و پژوهشی

 • استاد مشاور پایان نامه MPH سالمندی دکتر نیتا شفا با عنوان “بومی سازی و ارزیابی پایایی و روایی نسخه فارسی پرسشنامه آمادگی فعالیت فیزیک (PRA-Q) در افراد سالمند فارسی زبان ایرانی”
 • استاد مشاور پایان نامه MPH سالمندی دکتر جواد مینویی فر با عنوان “بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی و سطح عملکرد(فعالیت روزمره) جانبازان یک چشم نابینای میانسال و سالمند”
 • استاد مشاور پایان نامه MPH سالمندی دکتر محسن رحیمی با عنوان “تعیین تأثیرخدمات مراقبت روزانه بر فعالیت های روزمره زندگی سالمندان مراجعه کننده به مرکز جامع توانبخشی کهریزک کرج در سال ۱۳۹۰”
 • استاد مشاور پایان نامه MPH سالمندی دکتر منیژه مقدم با عنوان “معادل سازی فرهنگی و ارزیابی
  ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی پرسشنامه Life Satisfaction Index for Third Age (LSITA)”
 • استاد مشاور پایان نامه MPH سالمندی دکتر فاطمه فرهودی با عنوان “بررسی خصوصیات سایکومتریک پرسش نامه های GDS-4، GDS-15، GDS-5 و GDS-30 در میان سالمندان بستری در بیمارستان”
 • استاد مشاور پایان نامه MPH سالمندی دکتر زهرا روشنی با عنوان “ارتباط عوامل دموگرافیک با
  بیماری های شایع در کارکنان سالمند صدا و سیمای مرکز تهران”
 • استاد مشاور پایان نامه MPH سالمندی دکتر محمدرضا قدیرزاده با عنوان “بررسی وضعیت مرگ و میر ناشی از تصادفات رانندگی در سالمندان ایرانی طی سال های ۸۵ الی ۸۷”
 • استاد مشاور پایان نامه MPH سالمندی دکتر حسین نحوی نژاد با عنوان “بررسی مقایسه ای عوامل موثر در سلامت عمومی در بین سالمندان مقیم مراکز شبانه روزی غیر دولتی با سالمندان تحت پوشش طرح مراقبت در منزل در شهر تهران سال ۸۹ “
 • استاد مشاور پایان نامه MPH سالمندی دکتر سید احمد آل داود با عنوان “ترجمه و هنجاریابی مقیاس اطمینان در مورد تعادل خاص فعالیت های سالمندان”
 • استاد مشاور پایان نامه MPH سالمندی دکتر رضا امینی با عنوان”مقایسه کیفیت زندگی جانبازان سالمند و جانبازان میانسال ناشی از جنگ تحمیلی”
 • استاد مشاور پایان نامه خانم فاطمه حسنی کارشناس ارشد کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران با عنوان “عوامل موثر بر کیفیت زندگی سالمندان ساکن آسایشگاه های سالمندان شهر تهران در سال ۱۳۸۸”

 

تألیفات و ترجمه ها

 • تألیف کتاب طبقه بندی عملکرد، ناتوانی و سلامت
 • ترجمه و هنجاریابی نسخه فارسی معادل سازی شده مقیاس Berg در سالمندان ایرانی
 • تألیف کتاب توانبخشی جامع ضایعه نخاعی
 • تألیف کتاب بررسی اعتبار افتراقی معیارهای بالینی و آزمایشگاهی عملکرد تعادلی تکلیف منفرد و دوگانه در افراد سالمند با و بدون سابقه زمین خوردن

 

سوابق تدریس و آموزش

 • مدرس دروس طب توانبخشی در سالمندی- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی(دانشجویان مقطع دکتری و MPH) از سال ۸۷ تا کنون
 • مدرس دروس توانبخشی مبتنی بر جامعه و مدیریت توانبخشی– دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز از سال ۸۹ تا کنون
 • مدرس اصول توانبخشی و توانمندسازی دانشگاه علمی کاربردی از سال ۹۲ تا کنون

 

مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی و خارجی

 • بررسی تکرار پذیری عملکرد تعادلی تکلیف منفرد و دوگانه با استفاده از شاخص های صفحه نیرو در افراد سالمند سالم – مجله سالمندی ایران ، فصلنامه مرکز تحقیقات سالمندی ایران
 • ثبات Core و رابطه آن با اندام تحتانی- مجله انجمن فیزیوتراپی ایران
 • مصرف Ibuprofen تنها در برخی از بیماران سالمند، ریسک حوادث قلبی-عروقی را افزایش می دهد- فصلنامه پیام توانبخشی سالمند
 • درباره سالمندان (۶ دوره )- ماهنامه کهریزک
 • ابزارهای سنجش پیامد در توانبخشی بیماران دچار آسیب نخاعی- مجله انجمن فیزیوتراپی ایران
 • چرا باید ورزش کنیم (دو دوره) ماهنامه کهریزک

 

سمینارها و کنفرانس های داخلی و خارجی

 

 • ارائه مقاله و ایراد سخنرانی در کنگره کشوری سالمندی و سلامت – دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 • موضوع سخنرانی : ابزارهای سنجش پیامد عوارض و معلولیت های دوره سالمندی
 • هئیت رئیسه و عضو کمیته علمی در پانزدهمین سمینار فیزیوتراپی تخصصی ستون فقرات
 • ارائه مقاله و ایراد سخنرانی در پانزدهمین سمینار فیزیوتراپی تخصصی ستون فقرات دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با کد ۱۹۱۰۴۹۳۴
 • موضوع سخنرانی :

   A narrative review : Acypuncture’s effects in treating complications of spinal cord injuries

 • ارائه مقاله و ایراد سخنرانی در هجدهمین کنگره سالیانه طب فیزیکی، توانبخشی و الکترودیاکتوز ایران
 • موضوع سخنرانی : بررسی اثر بخشی الکترودیاکتوز در ریکاوری بیماران دچار ضایعه نخاعی
 • شرکت در پنل تخصصی “رویکردهای نوین در درمان کودکان فلج مغزی”، نوزدهمین کنگره کاردرمانی ایران
 • ارائه مقاله و ایراد سخنرانی در همایش طرح مراقبین در منزل
 • موضوع سخنرانی : اصول مراقبت و طب توانبخشی در سالمندی
 • دبیر علمی اولین کنگره توانبخشی مبتنی بر جامعه، سخنرانی و ارائه سه مقاله با عناوین :
 • پژوهش و فعالیت مبتنی بر شواهد در توانبخشی مبتنی بر جامعه
 • توانبخشی مبتنی بر جامعه با رویکرد توسعه فراگیر توانبخشی مبتنی برجامعه
 • مشارکت و ائتلاف سازی در توانبخشی مبتنی بر جامعه
 • ارائه مقاله و ایراد سخنرانی در سی امین کنگره سالیانه انجمن روانپزشکان ایران
 • موضوع سخنرانی : مداخلات توانبخشی شناختی در آسیب های تروماتیک مغز
 • ارائه مقاله و ایراد سخنرانی در چهاردهمین سمینار ملی و اولین سمینار بین المللی فیزیوتراپی ستون فقرات دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
 • موضوع سخنرانی: بررسی تأثیر الکتروآکوپانکچر و پیوند سلول های شوآن بر بهبودی عملکردی پس از ضایعه نخاعی
 • ارائه مقاله و ایراد سخنرانی در اولین کنگره دانشجویی توانبخشی سالمندان – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
 • ارائه مقاله و ایراد سخنرانی در کنگره سراسری نقش ورزش در سلامت کودکان – مرکز تحقیقات نوزادان – دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • ارائه مقاله و ایراد سخنرانی در نهمین، دهمین و یازدهمین سمینار فیزیوتراپی تخصصی ستون فقرات- معاونت پژوهشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
 • دوره آموزشی اصول درمان های جایگزین و تازه های طب سالمندی – دانشگاه علوم پزشکی مازندران
 • ارائه مقاله و ایراد سخنرانی در کنگره ملی سلامت خانواده، دانشگاه علوم پزشکی – مرکز همایش های رازی
 • موضوع سخنرانی : سالمندی و توانبخشی
 • ارائه مقاله و ایراد سخنرانی در هشتمین سمینار فیزیوتراپی تخصصی ستون فقرات، معاونت پژوهشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
 • موضوع سخنرانی : Core strengthening
 • ارائه مقاله و ایراد سخنرانی در هفتمین سمینار فیزیوتراپی تخصصی ستون فقرات با کد ۱۱۰۴۰۳۲، معاونت پژوهشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
 • ایراد سخنرانی در سمینار طبقه بندی معلولان با کد ۱۹۲۱۹۰۱۶، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • ایراد سخنرانی در سمینار طبقه بندی بین المللی عملکرد، سلامت و ناتوانی معلولان با کد ۱۹۲۶۳۹۲۱، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
 • ایراد سخنرانی در سمینار طبقه بندی معلولان با کد ۱۹۲۲۱۹۱۲۴، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • دبیر علمی و ایراد سخنرانی در کنفرانس علمی طبقه بندی بین المللی عملکرد، سلامت و نا توانی با کد ۱۸۳۶۱۹۲۲۹ ، دانشگاه علوم پزشکی گلستان
 • ارائه مقاله و ایراد سخنرانی در دومین سمینار تخصصی ضایعات نخاعی با کد ۱۹۱۰۴۸۹۰۴، مرکز حمایت از معلولین ضایعات نخاعی ایران دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
 • ارائه مقاله و ایراد سخنرانی در سمینار توانبخشی در نابینایی با کد ۱۱۰۱۸۷۰، پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان
 • موضوع سخنرانی : مروری بیست ساله بر فعالیت های ICIDH –WHO و اقدامات ICF درخصوص توانبخشی اختلالات بینایی
 • ارائه مقاله و ایراد سخنرانی در ششمین همایش کشوری آلزایمر با کد ۱۹۱۱۲۹۰۱، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
 • ارائه مقاله و ایراد سخنرانی در کنگره مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری – بهداشت باروری و سلامت خانواده “منوپوز و آندروپوز” با کد ۱۱۰۲۵۹۰ ، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • موضوع سخنرانی : منوپوز و آندروپوز در سالمندان و نقش توانبخشی پزشکی
 • ارائه مقاله و ایراد سخنرانی در کنفرانس بیماری های سالمندی و بازتوانی با کد ۱۸۱۳۱۸۹۳۴، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان
 • موضوع سخنرانی : توانبخشی سالمندان و مشکلات شایع دوران سالمندی
 • ارائه مقاله و ایراد سخنرانی در بیست و دومین کنگره فیزیوتراپی ایران با کد ۱۱۰۴۰۵
 • موضوع سخنرانی : بررسی مشکلات تعادلی سالمندان با و بدون سابقه زمین خوردن
 • ارائه مقاله و ایراد سخنرانی در پانزدهمین سمینار سالیانه طب فیزیکی، توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران
 • ارائه مقاله در همایش ملی کودکان خیابانی در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با موضوع ” توسعه فراگیر رویکردی جهت کاهش فقر و محرومیت”
 • ارائه مقاله و ایراد سخنرانی در کنگره ملی توانبخشی مبتنی بر خانواده با موضوع “اثر بخشی خدمات مراقبتی روزانه مراکز توانبخشی بر فعالیت های روزمره زندگی”

عضویت در مجامع علمی داخلی وخارجی

 • عضو مرکز تحقیقات سالمندی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
 • عضویت در شورای راهبردی شبکه تحقیقات ضایعات نخاعی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 • عضو کمیته علمی – تخصصی بهزیستی و رفاه اجتماعی دانشگاه جامع علمی –کاربردی
 • عضو موسس مرکز تحقیقات سالمندی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار
 • عضویت در سازمان نظام پزشکی
 • عضویت در انجمن فیزیوتراپی ایران
 • عضویت در انجمن بین المللی درد و طب سوزنی

سوابق اجرایی

 • مدیر کل دفتر توانمندسازی معلولین از سال ۱۳۹۰ تا کنون
 • رئیس کمیسیون پزشکی تشخیص نوع و تعیین شدت معلولیت سازمان بهزیستی کشور از سال ۱۳۹۱ تاکنون
 • مدیر کل دفتر توانبخشی اجتماعی و مراقبتی از سال ۱۳۸۹ لغایت ۱۳۹۰
 • مدیر کل دفتر امور توانبخشی سالمندان از سال ۱۳۸۷ لغایت ۱۳۸۹
 • مدیر کل دفتر توانبخشی معلولین جسمی حرکتی و حسی از سال ۱۳۸۵ لغایت ۱۳۸۷
 • معاون امور توانبخشی بهزیستی شهرستان شمیرانات سال ۱۳۸۴
 • رئیس مرکز امور توانبخشی نابینایان رودکی از سال ۱۳۸۰ لغایت ۱۳۸۴
 • معاون امور توانبخشی بهزیستی شهرستان تهران- معاون امور توانبخشی منطقه شرق تهران از سال ۱۳۷۶ لغایت ۱۳۷۹ هم زمان رئیس مرکز توانبخشی خزانه و ابابصیر(به مدت ۳ ماه)
 • کارشناس مسئول امور توانبخشی بهزیستی استان تهران از سال ۱۳۷۴ لغایت ۱۳۷۶
 • کارشناس توانپزشکی و تجهیزات توانبخشی دفتر توانپزشکی و وسایل توانبخشی حوزه معاونت توانبخشی سازمان بهزیستی کشور از سال ۱۳۷۲ لغایت ۱۳۷۴

همکاری با مجلات علمی معتبر

 • فصلنامه سالمند – دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
 • هئیت تحریریه و عضو شورای نویسندگان فصلنامه انجمن فیزیوتراپی
 • هئیت تحریریه و عضو شورای نویسندگان نشریه کهریزک

آشنایی با زبان خارجه

 • زبان انگلیسی مدرک ILTS از British Councel با نمره ۶/۵ از ۹
 • زبان انگلیسی مدرک Tofel MCHE / از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با نمره ۷۵ از ۱۰۰

ورزش

 • عضو تیم بسکتبال دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال ۱۳۷۰ لغایت ۱۳۷۴
 • عضو تیم شنای دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران

 

پست الکترونیک :keyvan1968 [at] gmail.com

آدرس : تهران، خیابان شهید فیاض بخش، سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور توانبخشی

کد پستی : ۱۱۱۴۶۸۸۱۴- تلفن : ۰۹۱۲۱۰۴۲۴۹۸

۳۳ دیدگاه برای “ درباره دکتر کیوان دواتگران

 1. nezam75 گفت:

  استاد کم آوردم خیلی! امیدوارم که بتونم در حد خودم از شما مطلب یاد بگیرم

 2. نغمه آشوري گفت:

  با سلام خدمت آقای دکتر دواتگران من همکار شما در بهزیستی هستم کاردرمانی خوندم مترجمی زبان و ارشد مدیریت اجرایی از شما راهنمایی میخواستم ترجمم خوبه چطور یک کتاب تو زمینه توانبخشی یا مرتبط با بهزیستی برای ترجمه پیدا کنم

  • با سلام و احترام
   ضمن تقدیر از سرکار عالی، به واسطه برخورداری از اشتیاق و انگیزه بالا در انجام فعالیت های علمی با عنایت به اینکه هرگونه اظهار نظر در خصوص چگونگی بهره گیری از توان علمی شما در ترجمه آثار علمی مرتبط با توانبخشی، مستلزم ارزیابی توانمدیهای شما در امر ترجمه میباشد مقتضی است متن پیام دبیرکل سازمان ملل به مناسبت ۳ دسامبر ( روز جهانی معلولین ) در سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ را ترجمه و از طریق پست الکترونیک ارسال بفرمائید

   • نغمه آشوري گفت:

    با عرض سلام و خسته نباشید حضور افراد فرهیخته ای مثل جنابعالی باعث دلگرمی وامید به تخصصی شدن ارائه خدمات در بهزیستی است در اسرع وقت خدمتتون ایمیل میکنم بازم سپاسگزارم که پاسخ دادید

   • N-A گفت:

    یا عرض سلام وخسته نباشید ترجمه را خدمتتون ایمیل کردم منتظر راهنمایی جنابعالی هستم/

 3. N-A گفت:

  سلام و خسته نباشید دکتر،من فرد انتقادپذیری هستم اگر ترجمه من خوب نیست بفرمائید ناراحنت نمیشم و بیشتر تلاش میکنم. منتظرراهنمایی جنابعالی هستم

 4. سلام آقای دکتر.من از همکاران بهزیستی و کارشناس گفتار درمانی ام.احساس میکنم اطلاعاتم در مورد کمیسیون های تشخیص معلولیت کم هست.میشه کتاب جامعی در خصوص این موضوع معرفی نمایید..
  ممنون

 5. N-A گفت:

  سلام وخسته نباشید مرسی از این همه توجه….میدونستم که تو بهزیستی انگیزه را از بین میبرند مطمئن شدم نمونش کنگره بین المللی cbrکه عده خاصی مطلع شدند و فرصت ارسال مقاله پیدا کردند تو بهزیستی علم انحصاری شده….

 6. نازنین کوهبنانی گفت:

  با سلام وخسته نباشید به اقای دکتر من همکاتون درهرمزگانم کلاس icfشما در هرمزگان شرکت کردم واقعا ممنونم از زحمات شما .واقعا بارعلمیتون پرفکته

 7. دکتر نوروزی...مسیول کمیسیون پزشکی بهزیستی استان اصفهان گفت:

  اقای دکتر سلام..دکترنوروزی هستم از بهزیستی اصفهان..ارادت خاص دارم..میخواستم درمورد جمع بندی نهایی ICF بدونم ایا کارگاهی چیزی برگذار میکنید یا نه..

 8. دکتر نوروزی...مسیول کمیسیون پزشکی بهزیستی استان اصفهان گفت:

  جناب دکتر سلام…ICF پیچیده تر از اونیه که فکر میکردم خصوصا تو محورهای فعالیت ومشارکت اجتماعی و عوامل محیطی…ممنون میشم اگه سایتی در مورد ICF وجود داره اعلام فرمایید….

 9. نرگس كرامتي گفت:

  با سلام خدمت شما.من دانشجوی ارشد روانشناسی بالینی هستم موضوع پایانامه م مقایسه کنترلادراک شده و شادکامی و امید به زندگی در سالمندان دمانس الزایمر نگهداری شده در مراکز تخصصی و منزل.بی زحمت میتونین در این مورد کمکم کنین؟یا کتابی در مورد کنترل ادراک شده برام معرفی کنین؟ممنون میشم

 10. سلام وقت بخیر / مجتبی سلگی مدیر وب سایت سازمان بهزیستی کشور و سایت دبیرخانه شورای ملی سالمندان هستم / با اجازه مطلب بهداشت سالمندی و سالمندشناسی رو برای درج در سایت شورای ملی سالمندان البته با ذکر منبع کپی برداری کردم . موفق و موید باشید

 11. کرامتی گفت:

  ببخشید آقای دکتر من شهرستانم نمیتونم فعلا بیام تهران .اگه شماره تماس مرکز رو برام بفرستین ممنون میشم.

 12. فهیمه گفت:

  سلام استاد
  من ایمانی هستم دانشجوی کارشناسی ارشد تربیت بدنی … پایان نامه ام در رابطه با تاثیر ورزش بر کیفیت زندگی بیماران ام اس هست برای شروع به کار دو تا از پرسشنامه های مورد نیاز رو پیدا نکردم و یکی از استادا شما رو معرفی کرد و گفت شما این ها رو در اختیار دارید … امکانش هست پرسشنامه fss و آزمون تعادلی برگ رو از شما داشته باشم … لطف شما کمک بزرگی خواهد بود … هر جایی گشتم پیدا نکردم

  با تشکر

 13. مصطفی گفت:

  سلام دکتر
  خسته نباشید
  من در همایش ارتقاء خدمات توانبخشی و مراقبتی با رویکرد ارائه خدمات در منزل که در نیمه اول سال ۱۳۹۲ برگزار شد، شرکت کردم و مقاله ارسالی برای چاپ در کتابچه مقالات پذیرفته شد. می خواستم ببینم چطور می تونم کتابچه مقالات و تقدیر نامه(اگر صادر شده است) رو دریافت کنم. چون به خاطر فراوانی مشغله نتونستم اونو پیگیری کنم.
  ممنون می شم راهنمایی بفرمایید.
  باتشکر

 14. هیوا گفت:

  با سلام خدمت جناب آقای دکتر دواتگران
  به عنوان رئیس کمیسیون پزشکی تشخیص نوع و تعیین شدت معلولیت از شما و مجموعه تحت مدیریتان انتظار می رود که که با شناسائی دقیق نوع معلولیت و شدت آن از بروز هر گونه سوء استفاده ای جلوگیری فرمائید.
  من شخصا معلولی را میشناسم که با حداقل معلولیت و تنها با نشستن صوری بر صندلی چرخدار گواهی معلویت با درجه شدید دریافت کرده است.

 15. baHMANCHATRATA گفت:

  جناب دکتر دواتگر با سلام و احترام
  اینجانب دارای معلولیت جسمی حرکتی از ناحیه پای چپ از لگن به پایین هستم و علت آن دچار شدن به فلچ اطفال در سن ۸ ماهگی میباشد برای راه رفتن باید دستم را روی زانو قرار دهم به پدال کلاج ماشین زورم نمیرسد بدلیل راه رفتن ناقص کمرم هم درد شدیدی دارد
  متاهل و دارای دو فرزند پسر میباشم که یکی سالم و دیگری که چهار سالش میباشد نمی تواند کامل حرف بزند در اولین فرم ارزیابی پزشک معلولیت اینجانب را خفیف اعلام نموده است از شما میخواهم طبق اظهاراتم درصد معلولیتم را تعیین و برایم بفرستید
  از این که وقت گرانبهایتان را میگیرم عذرخواهی میکنم

 16. rezasalehi گفت:

  دکتر عزیز سلام. بنده با اجازه شما کتاب ICF را دانلود کردم. در ضمن سایت بسیار خوبی برای کمک به حوزه توانبخشی کشور درست کرده اید. امیدوارم هر روز پربارتر شود.
  ارادتمند رضا صالحی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معادله امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.